Asseldonk

Kwakzalven

3-3-2019 – Wie van de NVF-leden is nog nooit met modder besmeurd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)? NVF-oprichter en eerste voorzitter Rudi Labadie wordt op kwakzalverij.nl nog steeds negentien keer genoemd (‘die vreselijke Utrechtse professor’), meestal in verband met de NVF. Zijn opvolger Johan van Meer kon het […]

Read More

Aan mijn achterachterachterkleindochter

25-1-2019 – Er was eens, honderd jaar geleden, een tijd dat de chemische industrie en de scheikunde als wetenschap erg veel invloed hadden. Dat ging zo ver, dat de verschillen tussen gesynthetiseerde en uit de levende natuur gehaalde grondstoffen voor vrijwel alle mensen verborgen werden gehouden. Jullie noemen dat het […]

Read More