Publications

Leerboek Natuurgeneeskunde: 5e druk

In de loop van 2023 komt de vijfde druk uit van het leerboek TEN (traditionele Europese natuurgeneeskunde) door Anna Elling en Tedje van Asseldonk. Deze druk is geactualiseerd en dus enigszins gewijzigd. Echter evenals bij de vorige drukken zijn oudere drukken nog steeds te gebruiken voor lesdoeleinden. Mocht u lessen […]

Read More

Regenboogkruiden

15-6-2020. Zoals veel Nederlanders hang ik af en toe de regenboogvlag uit. Die staat voor diversiteit, zowel in relatie tot genderkwesties als in relatie tot multiculturaliteit. Minstens zo belangrijk is biodiversiteit. In moeilijke tijden is diversiteit een belangrijk gegeven om te kunnen overleven. Alhoewel, biodiversiteit op zich heeft die waarde […]

Read More

Sad news!

On 02/02/2020 our beloved associate staff member Cheryl Lans died from a brain infarct. In Memoriam in Ned Tijds Fytoth 33(2):15.

Moeder Natuur en de gevaren van giftige stoffen

1-12-2019 – Vaak werd mij gezegd: ‘De natuur is zelf de grootste gifmengster’. En het is zeker waar dat sommige planten en paddenstoelen erg giftig, en zelfs dodelijk, kunnen zijn voor wie er onkundig mee omgaat. Om dat laatste, de kennis, gaat het dan vooral. Een paar voorbeelden. In Europa […]

Read More

Kruiden in plaats van te dure farma?

2-10-2019 – Als ik een lezing over kruiden geef roepen mensen vaak enthousiast: “Zouden alle chemisch gesynthetiseerde geneesmiddelen vervangen kunnen worden door kruidenpreparaten?” “Ja”, zeg ik dan, “dat kan grotendeels wel. Maar of je het ook moet willen is een tweede.” Verbazing alom. “U bent toch vóór kruiden?” Zeker, ik […]

Read More

Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim planten zijn?

8-5-2019 – Zijn dieren en planten ‘intelligent’? Deze vraag mocht een biologiestudent in de twintigste eeuw niet eens opwerpen. Maar nu wordt hij langzamerhand serieus genomen. Wat betreft dieren antwoordt diergedragsonderzoeker Frans de Waal namelijk met een volmondig ‘ja’. Hij draagt veel voorbeelden aan van onderzoeken die dit aannemelijk maken [1].  […]

Read More

Kwakzalven

3-3-2019 – Wie van de NVF-leden is nog nooit met modder besmeurd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)? NVF-oprichter en eerste voorzitter Rudi Labadie wordt op kwakzalverij.nl nog steeds negentien keer genoemd (‘die vreselijke Utrechtse professor’), meestal in verband met de NVF. Zijn opvolger Johan van Meer kon het […]

Read More

Aan mijn achterachterachterkleindochter

25-1-2019 – Er was eens, honderd jaar geleden, een tijd dat de chemische industrie en de scheikunde als wetenschap erg veel invloed hadden. Dat ging zo ver, dat de verschillen tussen gesynthetiseerde en uit de levende natuur gehaalde grondstoffen voor vrijwel alle mensen verborgen werden gehouden. Jullie noemen dat het […]

Read More