Leerboek Natuurgeneeskunde: 5e druk

In de loop van 2023 komt de vijfde druk uit van het leerboek TEN (traditionele Europese natuurgeneeskunde) door Anna Elling en Tedje van Asseldonk. Deze druk is geactualiseerd en dus enigszins gewijzigd. Echter evenals bij de vorige drukken zijn oudere drukken nog steeds te gebruiken voor lesdoeleinden. Mocht u lessen in natuurgeneeskunde volgen en in het bezit zijn van de vierde druk, dan kan het IEZ u een pdf verstrekken met de belangrijkste wijzigingen. Distributie via boekhandel Merlijn. https://www.merlijnboekhandel.nl/leerboek-traditionele-europese-natuurgeneeskunde

INHOUD:
Zowel ziek zijn als zoeken naar genezing is sterk historisch en cultureel bepaald. Er is sprake van een herwaardering voor de traditionele geneeswijzen van alle culturen, met name de Aziatische richtingen, omdat deze goed gedocumenteerd en geconserveerd zijn. Dit in tegenstelling tot de traditionele Europese natuurgeneeskunde. In veel landen werd in de 19e en 20ste eeuw de traditionele geneeskunde verdrongen door een geneeswijze die gericht was op het bestrijden van ziektesymptomen en ziekteverwekkers. De kern van de klassieke medische erfenis, het zelfgenezend vermogen van de zieke mens en de optimalisering hiervan, verdween hierdoor steeds meer uit beeld. Tegen deze stroom in zijn er tot op de dag van vandaag wetenschappers, artsen en therapeuten die zich niet kunnen verenigen met dit verlies. Mede doordat overheden en reguliere geneeskundigen de klassieke Europese medische erfenis niet koesterden maar drastisch afwezen, is er in de 20ste eeuw een wildgroei ontstaan van allerlei diagnostische en therapeutische ‘natuurgeneeskundige’ methoden. Zonder de achterliggende natuurgeneeskundige filosofie hierbij te betrekken, worden dergelijke methoden steeds vaker ingezet om de ziekte te bestrijden en niet om de zieke te genezen.
Het is belangrijk dat de natuurgeneeskundige bekend is met de actuele wetenschappelijke kennis over de mens en deze zo veel mogelijk integreert, maar de oorspronkelijke natuurgeneeskundige filosofie moet niet worden vervangen door de ideologie van de invasieve ziektebestrijding.
De natuur geneest: De arts is niet de meester, maar de dienaar van de natuur, aldus het hippokratische uitgangspunt, dat in het ‘Leerboek Traditionele Europese Natuurgeneeskunde’ centraal staat.